הפרסומים שלנו

השינויים המוצעים בתקציב משרד העלייה והקליטה לשנת 2024

מסמך פירוט השינויים המוצעים בתקציב משרד העלייה והקליטה במסגרת אישור תקציב המדינה 2024
2024-03-06

זרקור על ההצעה להגדלת תקציב המדינה 2024 בעקבות מלחמת "חרבות ברזל"

תיאור וניתוח השינויים המוצעים בתקציב המדינה לשנת 2024 ביחס לאישורו בכנסת במאי 2023, בעקבות הגידול בהוצאות במדינה במסגרת מלחמת "חרבות ברזל"
2024-01-24