הפרסומים שלנו

זרקור על תוכנית החומש האסטרטגית לשיקום, לחידוש ולפיתוח חבל 'התקומה' ואוכלוסייתו לשנים 2024-2028

מסמך המתאר ומנתח את תוכנית החומש, תוך התמקדות בתחומי החינוך, הרווחה והבריאות מתוך פרק אדם וקהילה, וסיכום הנושאים הרלוונטיים לארגוני חברה אזרחית
2024-06-10

השינויים המוצעים בתקציב משרד העלייה והקליטה לשנת 2024

מסמך פירוט השינויים המוצעים בתקציב משרד העלייה והקליטה במסגרת אישור תקציב המדינה 2024
2024-03-06

זרקור על ההצעה להגדלת תקציב המדינה 2024 בעקבות מלחמת "חרבות ברזל"

תיאור וניתוח השינויים המוצעים בתקציב המדינה לשנת 2024 ביחס לאישורו בכנסת במאי 2023, בעקבות הגידול בהוצאות במדינה במסגרת מלחמת "חרבות ברזל"
2024-01-24