כאן לשירותכם

השירותים שלנו

תהליך העבודה

ניתוח מאפייני הלקוח

מיפוי רכיבי מפתח אורגניים, איכויות ונכסים ייחודים, זיקוק הזדמנויות - המגמות, הצרכים, השווקים וקהלים האסטרטגיים, בהתאמה לנכסי הארגון והיתרון האסטרטגי.

התכנית האסטרטגית

גיבוש מדיניות - מטרות, ערכים וחזון. זיהוי נקודת המיצוב המיטבית, זיקוק החיבור שבין היתרון הייחודי האסטרטגי לבין הצרכים וההזדמנויות האסטרטגיות באופן שיוצר מרחב צמיחה, תועלת ורווחה הדדית.

גיבוש מפת הדרכים

יצירת מתווה הכולל פעולות ומהלכים ליישום והטמעה מערכתית רב תחומית, בהתאם ליעדים שהוגדרו. כל זאת לטובת פיתוח המיצוב, הבידול ופיתוח מומחיות ומנועי צמיחה לארגון.

תכנית עבודה ויישומה

הגדרת אבני דרך הכוללות יעדים, לו"ז ומשימות לביצוע תוך ניטור מתמיד של ההתקדמות לאור היעדים. זאת לטובת פיתוח והעצמת הארגון בדרך ליצירת צמיחה ברת קיימא.

ניתוח מאפייני הלקוח

מיפוי רכיבי מפתח אורגניים, איכויות ונכסים ייחודים, זיקוק הזדמנויות - המגמות, הצרכים, השווקים וקהלים האסטרטגיים, בהתאמה לנכסי הארגון והיתרון האסטרטגי.
שלב ראשון

גיבוש התכנית האסטרטגית

גיבוש מדיניות - מטרות, ערכים וחזון. זיהוי נקודת המיצוב המיטבית, זיקוק החיבור שבין היתרון הייחודי האסטרטגי לבין הצרכים וההזדמנויות האסטרטגיות באופן שיוצר מרחב צמיחה, תועלת ורווחה הדדית.
שלב שני

גיבוש מפת הדרכים

פיתוח המיצוב והבידול ופיתוח מומחיות והתמחות כמנועי צמיחה. גיבוש מתווה הכולל פעולות ומהלכים ליישום והטמעה מערכתית רב תחומית, בהתאם ליעדים שהוגדרו בדגש על אינטגרציה וסינרגיה ארוכת טווח.
שלב שלישי

תכנית עבודה

המלצות פעולה, יעדים ושלבים, משימות ולו״ז באמצעות ניטור של ההתקדמות לאור היעדים תוך פיתוח והעצמת הארגון באופן מתמיד, בדרך ליצירת צמיחה אורגנית ושגשוג בר-קיימא.
שלב רביעי

השירותים שלנו

גיבוש אסטרטגיה ציבורית

יצירת אסטרטגיה מקיפה וכוללת שתכליתה ביסוס תשתית מקצועית לפעילות הארגון למול הזירה הציבורית. במסגרת זו אנו מנהלים תהליך מהיר ומדויק למיפוי המרחב הפנימי והחיצוני של הארגון תוך איתור אפיקים חדשים, שותפים פוטנציאליים ואבני דרך לעמידה במטרות העל שהוגדרו.

קראו עוד

הובלה ויישום תכנית עבודה

תכנית עבודה נגזרת מהאסטרטגיה שנבנתה על סמך הליך למידה מקצועי של תארא את הלקוח. התכנית מכוונת לתחומים הרגולטוריים-ממשליים הרלוונטיים, ומתייחסת לעולמות התוכן, התקצוב, ההחלטות, הפעילות המשותפת וכל מרכיב נוסף שיימצא בעל ערך במהלך איסוף וניתוח המידע.

קראו עוד

פיתוח שותפויות רב מגזריות

מיפוי וזיהוי התחומים, הגופים, הארגונים והאנשים הרלוונטיים לפעילות הארגון בזירה האזרחית. הגדרת מאפייני השותפות ודרכי הפעולה הנדרשים למול ארגונים אלו ולבסוף קידום העשייה המשותפת, באופן שמשרת את חזון ויעדי הארגון.

קראו עוד

יצירת מנועי צמיחה ברי קיימא

לצד ניתוח היעדים העסקיים של הארגון ויצירת הלימה בין פעילותו העסקית למרחב הציבורי, אנו פועלים לקדם פיתוח מנועי צמיחה כלכליים ברי קיימא המשרתים באופן חכם ואפקטיבי את האסטרטגיה הארגונית הכוללת.

קראו עוד

מחקר אסטרטגי מבוסס דאטה

אנו מומחים ביצירת מחקרים מולטי-דיסיפלינרים, המבוססים על הבנה עמוקה של המערכת הכלכלית והעסקית, חדשנות גלובלית והמרחב הציבורי. אלו מאפשרים יצירת חומרים תומכי החלטה ומדיניות משמעותיים, לצמצום חוסר הוודאות וזיהוי מרחבי ההזדמנות העסקיים.

קראו עוד

מוניטורינג מלווה בזמן אמת

מערך דיווח אקטיבי (Push) העוקב אחר מקורות רבים ומגוונים בעבודת הממשלה, הכנסת ורשויות ציבוריות לצורך זיהוי הזדמנויות וסיכונים פוטנציאליים. המידע מעובד לדו"ח המותאם למאפייני הארגון ומציג ניתוח של התחומים הרלוונטיים והצגת המלצות לפעולה ביחס לנושאים אלה.

קראו עוד

הרצאות וסדנאות

אחרי שנים רבות של עבודה עם ארגונים שפועלים במרחב הממשלתי היה לנו ברור שאנחנו רוצים לשתף בכלים ובניסיון שצברנו. במסגרת זו ניתן לתאם הרצאות וסדנאות בנושאים שונים, המותאמים במיוחד לעולמם של גופים וארגונים הפועלים במרחב הציבורי.

קראו עוד