אנחנו תארא

תארא היא חברה לייעוץ אסטרטגי ומחקר המתמחה בקידום מדיניות ופיתוח משאבים במרחב הממשלתי והאזרחי.

את החברה הקים בשנת 2009 עובד יחזקאל, מזכיר הממשלה לשעבר, מתוך הכרה כנה ביתרונותיו ועוצמתו של המרחב האזרחי במאה ה-21, ומתוך שאיפה לממש את הפוטנציאל הטמון בארגוני החברה האזרחית באמצעות העצמת יכולותיהם וקשריהם עם הממשלה.

אנו פועלים על מנת לסייע ללקוחותינו באמצעות פיתוח והטמעה של כלים יעילים מול הממשלה והחברה האזרחית, במטרה ליצור עבורם עתיד חיובי בתוך מציאות משתנה, ולהשפיע לטובה על החברה בישראל.

הנחת המוצא שלנו גורסת כי בעידן בו נרשמת מגמת התמקצעות בעבודת הממשלה, תהליכים לקידום מדיניות ופיתוח משאבים ממקורות ציבוריים הם בראש ובראשונה אתגר מקצועי הדורש ידע והכרות מעמיקה.

פעילות זו נעשית בד בבד עם רצון ויכולת ליצור שיתופי פעולה משמעותיים ומשני מציאות עבור לקוחותינו.

אנו מאמינים כי גופים וארגונים שידעו לזהות ולאפיין שינויים בפרדיגמות הממשלתיות – באופן רצוף ומתמשך – יוכלו לזהות נכון יותר את המגמות העתידיות, להסתגל למציאות המשתנה, ולשפר בצורה משמעותית את הסיכוי לייצר שיח חיובי ובעל ערך ותועלת לכל הצדדים במרחב הציבורי.

לכן, בכל אחד ממגוון התחומים שבהם עוסקת תארא, ההבטחה שלנו תהיה דינמיות ואפקטיביות בלתי מתפשרת עד להשגת המטרה.

אנחנו עושים את השינוי

תארא עונה על צורך חיוני בארגונים שונים באמצעות חבילה הכוללת:

מקצועיות וניסיון

מתודות סדורות, ידע במגוון תחומי התוכן, Know how, גמישות ומהירות

גיוס שותפים ובניית קואליציות

רתימת שחקנים מחוללי השפעה, עבודה אפקטיבית עם גורמים מהחברה האזרחית

היכולת להפוך חזון למציאות

ליווי תהליכים מורכבים במרחב הציבורי לטובת מימוש חזון ומטרות הארגון