Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

משולחן העבודה שלנו

מחלת FH והצעה למתווה מדיניות בישראל

מחלת "יתר כולסטרול משפחתי" ("היפרכולסטרולמיה משפחתית", או בקיצור FH) היא אחת מהמחלות הגנטיות הנפוצות ביותר בעולם. המחלה משפיעה על רמות הכולסטרול מינקות, ובשל כך מהווה סיכון להתפתחות טרשת עורקים כבר בגיל מוקדם, בעיקר כאשר זו איננה מנוטרת ומטופלת באופן מיטבי.

במחקר שביצעה חברת המחקר של תארא הראנו כי תכניות איתור ואבחון, בעיקר בשילוב בדיקות סקר של קרובי משפחה, הינן כדאיות מאוד כלכלית ובריאותית. ועדיין, בישראל, כמו ברוב חלקי העולם, ישנו שיעור נמוך של איתור ואבחון של נשאי FH בקרב האוכלוסייה.

לקידום נושא חשוב זה, המלצנו על מספר אפיקי פעולה:

בזירה הממשלתית – משרד הבריאות, כגורם המרכזי והמוביל, נדרש לייצר כלי מדיניות אפקטיביים שיתמרצו את קופות החולים לבצע מהלכי איתור ואבחון.

בזירה האזרחית-ציבורית – ארגונים ציבוריים כמו עמותות ואיגודים רפואיים יש ולפעול על מנת ליצור ביקוש מהשטח עבור אבחון ל-FH ובניית תמך ציבורי רחב לקידום מדיניות לאומית לאיתור ואבחון. מעבר לכך, עמותה צריכה ליצור קהילת מטופלים ואנשי מקצוע שתציע תמיכה בצורת הנגשת מידע, ייעוץ והכוונה.

מחלת FH והצעה למתווה מדיניות בישראל

מחלת FH והצעה למתווה מדיניות בישראל