Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

משולחן העבודה שלנו

"צופן" – מרכזי טכנולוגיה עילית

קידום ההיי־טק בערים הערביות בישראל

"צופן" – חברה לתועלת הציבור אשר נוסדה בשנת 2008 על ידי אנשי הייטק וכלכלנים, ערבים ויהודים, ששאפו לפתח את ענף ההייטק בחברה הערבית כמנוף כלכלי וכזרז לחברה משותפת בישראל. הארגון ייחודי בכך שהוא נטוע בלב ליבה של החברה הערבית מחד, ובתעשיית ההייטק מאידך, ומחבר בין בעלי העניין מכל הסקטורים הרלוונטיים – רשויות ערביות, קהילת הסטודנטים והבוגרים הערבים, הממשלה וכמובן חברות ההייטק.

העבודה המשותפת עם תארא הובילה לשינוי השיח של הארגון עם משרדי הממשלה ועם הציבור. בוצעה התאמה מחודשת של פעילותו כמוביל שינוי חברתי ותעסוקתי במדינת ישראל. במסגרת העשייה המשותפת הובלנו ליצירת החלטת ממשלה לקידום ההיי־טק בערים הערביות בישראל, במסגרתה אישרה הממשלה את הקמתם של  שני פארקי היי-טק בעלות כוללת של עשרות מיליוני שקלים.