Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

משולחן העבודה שלנו

האיגוד הנוירולוגי בישראל

הוועדה לבחינת מקצוע הנוירולוגיה בבתי החולים ובקהילה

"האיגוד הנוירולוגי בישראל" הינו האיגוד המקצועי הרשמי של הנוירולוגים במדינת ישראל, מהווה חלק מההסתדרות הרפואית ופועל ברשות המועצה המדעית.

בעקבות מהלכים אסטרטגיים של האיגוד הנוירולוגי הוקמה במשרד הבריאות ועדה מקצועית לבחינת מקצוע הנוירולוגיה בישראל שהגישה למנכ"ל משרד הבריאות דו"ח ובו המלצותיה לחיזוק רפואת המוח בישראל. זוהי נקודת מפנה משמעותית שתוביל לשינויים ארוכי טווח במערך הנוירולוגי ברפואה הציבורית ותשפר באופן חסר תקדים את רפואת המח בישראל.

רפואת המוח נמצאת בהתפתחות מואצת בשנים האחרונות. הזדקנות האוכלוסייה, הגידול בנטל התחלואה, והתהליכים הטכנולוגיים פורצי הדרך שהתפתחו בשנים האחרונות הפכו את רפואת המוח ממקצוע אבחוני למקצוע טיפולי, חדשני, ופורץ דרך.

ועדיין, המדינה אינה משקיעה מספיק בתחום וישנם פערים משמעותיים בין צרכי החולים הנוירולוגים לתמונת המציאות במערכת הבריאות.

בעבודה המשותפת עם האיגוד הנוירולוגי הקמנו מועצה ציבורית לרפואת המוח בראשות פרופסור יונתן הלוי יו"ר שערי צדק, ערכנו מחקר כלכלי בהובלת פרופ' גבי בן נון שאמד את עלויות תחלואת המח למשק בישראל והוכחנו לממשלה כי חיזוק הרפואה הנוירולוגית תוביל לייעול מערך השירות הרפואי לאזרח, לחיסכון בהוצאה הציבורית על בריאות ולחיסכון בהוצאה הציבורית על קצבאות נכות ושירותי רווחה.

האיגוד הנוירולוגי בישראל

האיגוד הנוירולוגי בישראל