Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

משולחן העבודה שלנו

גפן מדיקל

הכנסת מערכת לניטור רמות סוכר בדם לסל הבריאות

"גפן מדיקל" הינה חברת לטכנולוגיה רפואית שהציבה מטרה להכניס את מערכת "הפריסטייל ליברה 2" לסל הבריאות; מערכת מדויקת לניטור רמות סוכר בטכנולוגית  FLASH אשר מחליפה בדיקות סוכר בדם ומאפשרת למטופלים לנטר את רמות הסוכר בקלות רבה יותר ולקבל החלטות טיפוליות או החלטות הקשורות בתזונה ובאורח חיים.

על מנת שהמערכת תיכנס לסל הבריאות, גיבשנו ביחד עם "גפן מדיקל" שרשרת של מהלכים אופרטיביים בהתאם ללו"ז דיוני הוועדה, קיימנו פגישות מרובות עם קהילת מקבלי ההחלטות הרלוונטית, יצרנו מהלכים לחיזוק התמך הציבורי ועוד.

כל אלו הוכיחה והדגימו לממשלה שהכנסת הטכנולוגיה הרפואית לסל התרופות תהיה השקעה יעילה ובעיקר לטווח הארוך, שהאימפקט שלה על מאות אלפי הסוכרתיים בארץ משמעותית ביותר.

ואכן, בתחילת 2022, לא רק שמערכת "פריסטייל ליברה 2" הוכנסה לסל התרופות אלא גם שהוועדה בחרה להשקיע בטכנולוגיה זו את הסכום הגבוה ביותר מכלל הטכנולוגיות שנבחרו באותה השנה לסל.

גפן מדיקל

גפן מדיקל