סיפורי הצלחה

מחקר ראשוני

מיפוי רכיבי מפתח אורגניים, איכויות ונכסים ייחודים, זיקוק הזדמנויות - המגמות, הצרכים, השווקים וקהלים האסטרטגיים, בהתאמה לנכסי הארגון והיתרון האסטרטגי.

גיבוש התכנית האסטרטגית

גיבוש מדיניות - מטרות, ערכים וחזון. זיהוי נקודת המיצוב המיטבית, זיקוק החיבור שבין היתרון הייחודי האסטרטגי לבין הצרכים וההזדמנויות האסטרטגיות באופן שיוצר מרחב צמיחה, תועלת ורווחה הדדית.

גיבוש מפת הדרכים

פיתוח המיצוב והבידול ופיתוח מומחיות והתמחות כמנועי צמיחה. גיבוש מתווה הכולל פעולות ומהלכים ליישום והטמעה מערכתית רב תחומית, בהתאם ליעדים שהוגדרו בדגש על אינטגרציה וסינרגיה ארוכת טווח..

תכנית עבודה

המלצות פעולה, יעדים ושלבים, משימות ולו״ז באמצעות ניטור של ההתקדמות לאור היעדים תוך פיתוח והעצמת הארגון באופן מתמיד, בדרך ליצירת צמיחה אורגנית ושגשוג בר-קיימא.

סיפורי הצלחה:
מקרי בוחן

סיפורי הצלחה

יישובי עוטף עזה

סיפורי הצלחה

עיריית עכו